สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีถวายมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีถวายมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.

13 ต.ค. 2563

15 view

เมื่อวันอัังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีถวายมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางสาวนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม ในพิธี ประธานถวายมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ