รัฐบาลท้องถิ่นในจีนออกนโยบายสร้างแรงจูงใจให้พนักงานไม่เดินทางกลับบ้านช่วงตรุษจีน

รัฐบาลท้องถิ่นในจีนออกนโยบายสร้างแรงจูงใจให้พนักงานไม่เดินทางกลับบ้านช่วงตรุษจีน

5 ก.พ. 2564

158 view

        วันขึ้นปีใหม่จีน หรือวันตรุษจีน ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ รัฐบาลท้องถิ่นทุกแห่งในจีนต่างต้องกังวลกับการที่ประชาชน
ในพื้นที่ต้องการเดินทางกลับบ้านในต่างถิ่นและเดินทางกลับมาจากต่างถิ่น ซึ่งอาจจะนำมาสู่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา รัฐบาลท้องถิ่นของเมืองต่าง ๆ ในจีนได้เริ่มทยอยออกนโยบายสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในพื้นที่ไม่เดินทางกลับบ้านที่อยู่
ต่างเมืองหรือต่างมณฑล เพื่อควบคุมและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด-19

        จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รัฐบาลท้องถิ่น 9 เมืองจาก 16 เมืองในมณฑลซานตง ได้ทยอยประกาศนโยบายดังกล่าว ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เช่น นครจี่หนานแจกเงินชดเชยให้คนงานที่มาจากต่างถิ่น 500 หยวนต่อคน เมืองชิงต่าวแจกคูปองอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 600 หยวนและแจกคูปองชอปปิงมูลค่า 1,000 หยวน เมืองตงหยิง หลินอี๋และเต๋อโจวแจกเงินชดเชย 1,000 หยวนต่อคน และหลาย ๆ เมืองได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน อีกทั้ง ฟรีบัตรเข้าชมการแสดง ฟรีค่าเข้าสถานที่ออกกำลังกายและค่าลงทะเบียนเข้ารักษาพยาบาล

        ขณะนี้ รัฐบาลท้องถิ่นในกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลอื่น ๆ ได้ทยอยออกนโยบายฯ ที่มีความหลากหลายและคล้ายคลึงกัน เช่น การแจกอั่งเปาเงินสด พนักงานจะได้รับอั่งเปาเงินสดตั้งแต่ 300 - 2,000 หยวนต่อคน บางพื้นที่ได้รับอั่งเป่าเงินสด 50 - 100 หยวนต่อวันต่อคน สำหรับห้างร้านบริการต่าง ๆ จะได้รับอั่งเปาตั้งตแต่ 2,000 - 100,000 หยวนต่อแห่ง นอกจากนี้ ยังมีการแจกคูปองเงินสด ลดค่าเช่าบ้านครึ่งเดือน ฟรีค่าจอดรถในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งการจัดเลี้ยงอาหารในวันก่อนวันตรุษจีน ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่

        ทั้งนี้ การออกนโยบายดังกล่าว ไม่เพียงแต่ช่วยควบคุมและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด-19 เท่านั้น  แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงในการกลับมาทำงานไม่ได้ของพนักงานภายหลังเทศกาลตรุษจีน ซึ่งบางพื้นที่อาจต้องล็อกดาวน์อีกครั้งหรือพนักงานอาจต้องกักตัวเป็นระยะเวลานาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงงานหรือบริษัท และกระทบต่อผลผลิต รายได้ และเศรษฐกิจในพื้นที่ รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนส่วนใหญ่จะยอมอยู่ฉลองเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่ที่ตนทำงานอยู่

แหล่งที่มา
http://news.sdchina.com/show/4593016.html
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1690646906169349424&wfr=spider&for=pc