ระบบ Phuket Swab Appointment System (PSAS) สำหรับนักท่องเที่ยวในโครงการ Phuket Sandbox ที่สนใจลงทะเบียนนัดหมายเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19

ระบบ Phuket Swab Appointment System (PSAS) สำหรับนักท่องเที่ยวในโครงการ Phuket Sandbox ที่สนใจลงทะเบียนนัดหมายเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19

25 ส.ค. 2564

182 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ระบบ Phuket Swab Appointment System (PSAS) โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต และบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด สำหรับนักท่องเที่ยวในโครงการ Phuket Sandbox ที่สนใจลงทะเบียนนัดหมายเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ระหว่างการพำนักใน จ.ภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังแนบ

เอกสารประกอบ

how-to-use-psas.pdf

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง