รถไฟ Qilu รถไฟจีน-ยุโรป ขนส่งสินค้าแล้วกว่า 5,000 เที่ยว

รถไฟ Qilu รถไฟจีน-ยุโรป ขนส่งสินค้าแล้วกว่า 5,000 เที่ยว

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

| 420 view

มื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 China Europe Express (Qilu) ได้เปิดตัวรถไฟสาธารณะตรงไปยังคาบสมุทรบอลข่านในยุโรป โดย Shandong Expressway Group  หลังจากเปิดตัวรถไฟเส้นทางฮังการี-เซอร์เบียในปี 2562 โดยรถไฟมีทั้งหมด 43 ขบวน ซึ่งบรรทุกชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ และสินค้าอื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่าของสินค้าประมาณ 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 16 วันในการขนส่งสินค้าในครั้งนี้ นับจากปี 2561 ที่มีการเปิดตัวรถไฟ Qilu จนถึงปัจจุบันมียอดขนส่งสินค้าสะสมรวมกว่า 5,000 เที่ยว และมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกกว่า 47,000 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มีการเปิดตัวรถไฟ 462 ขบวน ในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของจีนร้อยละ 14.6

จากผลกระทบที่เส้นทางที่ผ่านประเทศยูเครนได้ถูกระงับการให้บริการ ทางรถไฟ Qilu ได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยผ่านทางโปแลนด์ ไปถึงฮังการีและเซอร์เบีย แล้วจึงเข้าไปในคาบสมุทรบอลข่าน

ในช่วงสามปีที่ผ่านมาของการดำเนินงานโดยรวมสำหรับรถไฟ Qilu ในปี 2562, 2563 และ 2564 ในแต่ละปีมีจำนวนรถไฟเกินกว่า 1,000 , 1,500 และ 1,800 ขบวน ตามลำดับ ซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของจีน ทั้งนี้ ยังมีการขนส่งเส้นทางระหว่างประเทศกว่า 52 เส้นทาง และเข้าถึง 54 เมืองของ 23 ประเทศ ในกลุ่มประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative (BRI))”  และมีการเชื่อม
ช่องทางการขนส่งทางรางและทางทะเลระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ รวมถึงช่องทางการขนส่งแบบเร็วระหว่างประเทศที่เชื่อมระหว่างมณฑลซานตงและยุโรป นอกจากนี้ยังมี
การเปิดตัวรถไฟพิเศษจำนวน 233 ขบวน สำหรับบริษัทสำคัญในมณฑล อาทิ ไฮเออร์ และ หลิงหลง เป็นต้น รวมไปถึงบริษัทอื่น ๆ ในมณฑล และบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ทำการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งนโยบายดังกล่าวสามารถดึงดูดผู้ประกอบการมากกว่า 30 แห่งมาตั้งรกรากในมณฑลซานตง ซึ่งเป็นการรับประกันด้านโลจิสติกส์ขนาดใหญ่สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการส่งออกของ
มณฑลซานตง

ปัจจุบัน การก่อสร้างศูนย์ประกอบรถไฟ 3 แห่งในนครจี่หนาน เมืองชิงต่าว และเมืองหลินอี๋ ได้มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว โกดังสินค้าในต่างประเทศสำหรับรถไฟต่างประเทศถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ โมเดลต่างๆ ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ การขนส่งแบบรถไฟ + แบบแช่เย็น และการขนส่งแบบรถไฟ + e-commerce ข้ามพรมแดน รวมไปถึงการบูรณาการรถไฟให้มีความใกล้ชิดกับอุตสาหกรรม
มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการยกระดับระบบบริการเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ ชดเชยข้อบกพร่องของสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ประกอบในมณฑลซานตง และเร่ง
การก่อสร้างระบบรวบรวมและกระจายสินค้าในต่างประเทศ เพิ่มการขยายตลาดต่างประเทศ และดำเนินการยกระดับความสามารถในการให้บริการรถไฟและความสามารถในการให้บริการที่ครอบคลุม
ต่อไป

 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

 

แหล่งที่มา:

https://www.sohu.com/a/542901026_123753 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1731503621176994116&wfr=spider&for=pc