มูลค่าการนำเข้าส่งออกของมณฑณซานตงใน 2 เดือนแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.7

มูลค่าการนำเข้าส่งออกของมณฑณซานตงใน 2 เดือนแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.7

2 เม.ย. 2564

97 view

ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ปี 2564 มูลค่าการนำเข้าส่งออกการค้าต่างประเทศของมณฑลซานตงสูงถึง 384,120 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 222,730 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.1 และมูลค่าการนำเข้า 161,390 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 16.4 อัตราการเติบโตของทั้งการนำเข้าและการส่งออกสูงกว่าของทั้งประเทศ

มูลค่าการนำเข้าส่งออกการค้าต่างประเทศของเมืองชิงต่าวยังคงอยู่ในอันดับแรกของทั้ง 16 เมืองในมณฑลฯ โดยมีมูลค่า 114,410 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.3 คิดเป็นร้อยละ 29.8 ของมูลค่าการนำเข้าส่งออกของทั้งมณฑลฯ และมีหลายเมืองที่มูลค่าการนำเข้าส่งออกเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ เมืองหลินอี๋เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.7 เมืองเยียนไถเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.1 เมืองเต๋อโจวเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.4 เมืองไท่อันเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.4 เมืองจ่าวจวงเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.8 เมืองรื่อจ้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.6

อัตราการเติบโตของการนำเข้าส่งออกมณฑลซานตงกับตลาดต่างประเทศ 5 อันดับแรกได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 ดังนี้
– การนำเข้าส่งออกกับสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 49,410 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 105 สหรัฐอเมริกาได้ก้าวขึ้นมาเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของมณฑลฯ
– การนำเข้าส่งออกกับอาเซียนมีมูลค่า 49,330 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42
– การนำเข้าส่งออกกับสหภาพยุโรป (ไม่รวมอังกฤษ) มีมูลค่า 40,430 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.5
– การนำเข้าส่งออกกับเกาหลีใต้มีมูลค่า 34,480 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.6
– การนำเข้าส่งออกกับญี่ปุ่นมีมูลค่า 25,200 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5

ในขณะเดียวกัน การนำเข้าส่งออกระหว่างมณฑลซานตงกับประเทศบนแถบเส้นทางสายไหมตามนโยบาย The Belt and Road Initiative (BRI) 117,520 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.2 คิดเป็นร้อยละ 30.6ของมูลค่าการนำเข้าส่งออกของทั้งมณฑลฯ โดยแบ่งเป็นการส่งออก 65,340 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ50.3 การนำเข้า 52,180 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5

สินค้านำเข้าและส่งออกหลักของมณฑลซานตง 5 อันดับแรก มีดังนี้
สินค้าส่งออก ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้า 2) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3) ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง 4) ผลิตภัณฑ์อาหาร  5) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
สินค้านำเข้า ได้แก่ 1) น้ำมันดิบ 2) แร่โลหะและแร่ทราย 3) ผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้า 4) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 5) ผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับดิ่งลงในปี 2563 ทำให้มูลค่าการนำเข้าส่งออกลดลงร้อยละ 4.1 และในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ปี 2564 นี้ ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบปรับลดลงร้อยละ 25.2 ทำให้ปริมาณนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 แต่มูลค่าการนำเข้ายังคงลดลงร้อยละ 19.5 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการนำเข้าสินค้าต่างประเทศของมณฑลซานตง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วได้โดยอาศัยอุปสงค์ภายในประเทศและอุตสาหกรรมการผลิตในการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค

แหล่งที่มา
http://news.sdchina.com/show/4601580.html