มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ค. 2565

| 81 view

 

มาตรการเข้าไทย_-_1_ก.ค._2565

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ