มาตรการด้านการกักตัวของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 00.01 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

มาตรการด้านการกักตัวของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 00.01 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

1 เม.ย. 2564

116 view

46._มาตรการด้านการกักตัวของ_ปทท._1_เม.ย._64