กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ 7 เส้นทาง และเส้นทางรถไฟที่เชื่อมโยงกับการเดินเรือ 1 เส้นทาง ตามคำเชิญของบริษัท Shandong Port Group ณ ท่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เฉียนวาน เมืองชิงต่าว วันที่ 8 สิงหาคม 2565

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ 7 เส้นทาง และเส้นทางรถไฟที่เชื่อมโยงกับการเดินเรือ 1 เส้นทาง ตามคำเชิญของบริษัท Shandong Port Group ณ ท่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เฉียนวาน เมืองชิงต่าว วันที่ 8 สิงหาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 323 view

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เดินทางไปยังท่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เฉียนวาน เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง ตามคำเชิญของบริษัท Shandong Port Group เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ 7 เส้นทาง และเส้นทางรถไฟที่เชื่อมโยงกับการเดินเรือ 1 เส้นทาง โดยมีนายฮั่ว เกาหยวน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานบริษัท Shandong Port Group ผู้แทนจากท่าเรือ บริษัทชิปปิ้ง และการรถไฟ รวมทั้ง สำนักงานการต่างประเทศ เมืองชิงต่าว เข้าร่วม

          การเปิดเส้นทางการเดินเรือใหม่ของ Shandong Port Group ในครั้งนี้ เป็นเส้นทางระหว่างท่าเรือชิงต่าว - ท่าเรือแหลมฉบังของไทย จำนวน 3 เส้นทาง ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางไปยังประเทศไทยประมาณ 5 - 8 วัน

          ในการนี้ Shandong TV ได้สัมภาษณ์กงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับบทบาทการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ และภาพรวมในอนาคตของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-ไทย รวมถึง อาเซียน จากความตกลง RCEP ที่ได้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า การเปิดเส้นทางขนส่งใหม่เหล่านี้ จะเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าทั้งความถี่และปริมาณ ซึ่งจะช่วยผลักดันและสนับสนุนให้เมืองชิงต่าวเป็นจุดหรือศูนย์กลางการกระจายสินค้าของไทยในมณฑลซานตงและภาคเหนือของจีน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร เครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ ตามที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ คาดหวัง และเส้นทางเดินเรือเหล่านี้ เมื่อผนวกกับการใช้สิทธิประโยชน์ที่ความตกลง RCEP อำนวยให้ จะทำให้เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การผลิต อุตสาหกรรมต่าง ๆ ระหว่างไทย-จีน ในพื้นที่มณฑลซานตง เป็นไปอย่างมีพลวัตมากขึ้น

          หลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือกับนายหลี่ เฟิ้งลี่ รองประธานบริษัท Shandong Port Group โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันที่จะร่วมจัดสัมมนาทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการ หอการค้า และสมาคมต่าง ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าโดยการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศไทยและพื้นที่ทางภาคเหนือของจีนในเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ