กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมพิธีเปิดงาน International Friends@Qingdao 2020 Cultural Tourism International Exchange

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมพิธีเปิดงาน International Friends@Qingdao 2020 Cultural Tourism International Exchange

1 ก.ย. 2563

95 view

       เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมพิธีเปิดงาน International Friends@Qingdao 2020 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เมืองชิงต่าว โดยมีนายจู เถียอี อธิบดีสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองชิงต่าว ขึ้นกล่าวเปิดงาน จากนั้นแขกเกียรติยศ ได้แก่ กงสุลใหญ่ไทย กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น และรองกงสุลใหญ่เกาหลีใต้ ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ โดยมีนายซุน หลี้เจีย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เมืองชิงต่าว นางหลิว เซิ่งเจิน รองประธานสภาผู้แทนประชาชนเมืองชิงต่าว และนายหลี่ จงหมิน รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมือง เมืองชิงต่าว เข้าร่วมงาน โดยในการกล่าวสุนทรพจน์ นางสาวนภัสพรฯ ได้เชิญชวนให้ร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวิถีแห่งการดำรงชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจที่จะเรียนรู้และศึกษาจากสถานที่จริง ทำให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างกันต่อไป

       งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองชิงต่าว มีผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติกว่า 100 คน จาก 30 ประเทศ จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ต้นปี 2563 การท่องเที่ยวเมืองชิงต่าวได้หยุดชะงักชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 เมืองชิงต่าวในฐานะสะพานเชื่อมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างเมืองชิงต่าวและโลก สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองชิงต่าว จึงจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "International Friends @ Qingdao" โดยจัดรวบรวมเพื่อนชาวต่างชาติที่ทำงานและอาศัยอยู่ในเมืองชิงต่าว ผู้ที่รักเมืองชิงต่าว บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางและประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมืองชิงต่าว โดยใช้รูปแบบการเชื่อมโยงออนไลน์และออฟไลน์ ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนกันยายน 2563

       ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศภาพถ่ายเมืองชิงต่าว การจัดตั้งคูหาแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ อาทิ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศกลุ่มสมาชิก SCO โดยสถานกงสุลใหญ่ไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ร่วมเดินแบบแสดงชุดประจำชาติ และจัดโต๊ะนิทรรศการแสดงออกถึงศิลปะและวัฒนธรรมของไทย อาทิ จัดแสดงถ้วยชามเบญจรงค์  เครื่องปั้นจำลองขนมไทย ผ้าไทย ตำราอาหารไทย รวมถึงแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ