สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

23 ต.ค. 2563

25 view

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม โดยประธานวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ