พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ของนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ของนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

19 เม.ย. 2564

42 view

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ให้กับนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ