ผู้แทนบริษัท Shandong Port Overseas Development Group Rizhao Co., Ltd. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ผู้แทนบริษัท Shandong Port Overseas Development Group Rizhao Co., Ltd. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว วันที่ 26 สิงหาคม 2564

10 ก.ย. 2564

17 view

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และคณะ ให้การต้อนรับนายหยาง หงจวิน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำบริษัท Shandong Port Overseas Development Group Rizhao Co., Ltd. ควบตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ เพื่อหารือความเป็นไปได้เกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศไทย เพื่อสำรวจการขนส่งมันสำปะหลังในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รวมทั้งขอรับคำแนะนำต่าง ๆ เนื่องจากที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ กับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือรื่อจ้าว มีความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี

ในทุก ๆ ปี ประเทศจีนนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศไทยหลายล้านตันต่อปี โดยท่าเรือหลัก ๆ ของประเทศจีนในมณฑลซานตงที่นำเข้ามันสำปะหลัง คือ ท่าเรือรื่อจ้าว ซึ่งปริมาณการนำเข้ามันสำปะหลังผ่านท่าเรือรื่อจ้าว มีประมาณ 1.6 - 2 ล้านตันต่อปี

นายหยางฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า ปัจจุบันรัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมให้ท่าเรือต่าง ๆ รวมทั้งท่าเรือรื่อจ้าวเป็นระบบโลจิสติกส์สีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลทำให้การขนส่งสินค้าที่ก่อให้เกิดฝุ่นในการขนถ่ายที่ท่าเรือ ต้องปรับเปลี่ยนระบบมาใช้ตู้คอนเทนเนอร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ