ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัทซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส เซิ่งลี่ คอร์ปอเรชั่น เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว วันที่ 13 มกราคม 2564

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัทซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส เซิ่งลี่ คอร์ปอเรชั่น เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว วันที่ 13 มกราคม 2564

15 ม.ค. 2564

33 view

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับนายติง ซ่านฝู ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัทซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส เซิ่งลี่ คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วย นายหม่า จื้อ ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ และนางเติ้ง จิง รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ ในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแจ้งพัฒนาการเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศไทย โดยเป็นการหารือแบบ working lunch

     ผู้อำนวยการฯ ได้ขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดมา โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมเดินท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย รวมถึงด้านน้ำมันดิบและสารเคมีด้วย และขณะนี้ บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไทย ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในความร่วมมือจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติให้แก่แรงงานไทย อีกทั้ง ยังมีแผนร่วมพัฒนาระบบการฝึกอบรม ระบบการสอบวัดระดับทักษะ และระบบการออกบัตรผ่านการฝึกอบรมกับหน่วยงานไทย เพื่อส่งเสริมฝีมือและเป็นการสร้างงานให้แก่แรงงานไทย

     ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในต่างประเทศ และถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ที่เข้มงวด ทำให้จนถึงปัจจุบัน พนักงานของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ยังไม่มีการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จะดีขึ้นในเร็ววัน

     ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า พร้อมสนับสนุนหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทย รวมถึงได้แนะนำแนวทางการขยายรูปแบบการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ