ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว วันที่ 21 กันยายน 2563

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว วันที่ 21 กันยายน 2563

22 ก.ย. 2563

30 view

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับนายเซี่ย หงเทา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. และเจ้าหน้าที่ฯ ในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแจ้งพัฒนาการเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศไทย

    บริษัท Qingdao Sentury Tyre Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อปี 2552 ที่เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง มีกำลังการผลิตเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน และมีชื่อเสียงในด้านการผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ปัจจุบัน บริษัทฯ ผลิตยางรถยนต์หลายประเภท อาทิ ยางรถยนต์โดยสาร รถยนต์ Crossover รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) รถตู้เชิงพาณิชย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยางล้อเครื่องบิน (ซึ่งเป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวของจีนที่สามารถผลิตได้) ใช้สำหรับเครื่องบินที่ผลิตในประเทศจีน รวมทั้ง เครื่องบินชั้นนำของโลกอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ Shenzhen Stock Exchange (SZSE)

    ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ตั้งฐานการผลิตยางรถยนต์ขึ้นในประเทศไทย ก่อตั้งในนาม บริษัท Sentury Tire (Thailand) Co., Ltd. ในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง อ.เมืองฯ จ.ระยอง (ในเขตพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC)) โดยผลิตยางรถยนต์โดยสารเป็นหลัก สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ก่อตั้งโรงงานการผลิตขึ้นอีก 1 แห่ง ใกล้กับบริเวณโรงงานเดิม เพื่อผลิตสินค้ายางรถบรรทุก มูลค่าการลงทุน 2,500 ล้านหยวน (10,000 ล้านบาท) ซึ่งจะสร้างการจ้างงานชาวไทยในพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563

    ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า อุตสาหกรรมการผลิตยางล้อเครื่องบิน นับเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC และเชิญชวนให้บริษัทฯ ขยายการลงทุนในส่วนนี้ในประเทศไทยด้วย โดยจะแจ้งจุดติดต่อกับ EEC ที่ประเทศไทย เพื่อหารือกันถึงการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ