ผู้จัดการประจำประเทศจีน บริษัท Vet Products (Guangzhou) Co., Ltd. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว วันที่ 11 กันยายน 2563

ผู้จัดการประจำประเทศจีน บริษัท Vet Products (Guangzhou) Co., Ltd. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว วันที่ 11 กันยายน 2563

16 ก.ย. 2563

45 view

      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับนายคมกริช บุญขจร ผู้จัดการประจำประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) บริษัท Vet Products (Guangzhou) Co., Ltd. และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแนะนำบริษัทและหารือด้านการลงทุนในมณฑลซานตง

      บริษัท Vet Products (Guangzhou) Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือ Vet Products Group ของไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 เป็นบริษัทปศุสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย มีบริษัทในเครือทั้งหมดจำนวน 13 บริษัท อาทิ โรงงานผลิตยาและอาหารเสริมสำหรับสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์อย่างครบวงจร พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาทางวิชาการให้แก่วิสาหกิจรายย่อย ปัจจุบัน ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมา กัมพูชา และลาว เป็นต้น

      บริษัท Vet Products (Guangzhou) Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นที่นครกว่างโจว เมื่อในปี 2555 เดิมเริ่มต้นธุรกิจด้วยการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาและอาหารปศุสัตว์ ต่อมา จึงขยายสินค้าประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ เนื้อไก่ เนื้อหมู อาหารทะเล สินค้าแช่แข็ง ผลไม้ สินค้าทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เพื่อมาจำหน่ายให้กับตลาดจีน รวมทั้ง ให้บริการเป็นตัวแทนในการหาตลาดให้กับลูกค้าอีกด้วย

     กงสุลใหญ่ฯ แจ้งความพร้อมในการสนับสนุนและให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการลงทุนต่อไป พร้อมทั้ง ได้แนะนำให้บริษัทฯ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการแสดงสินค้านานาชาติที่เมืองชิงต่าวในช่วงเดือนตุลาคม 2563

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ