ผลงานของนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ผลักดันสินค้าไทยไปภาคเหนือจีน เสนอแนวคิดอาหารไทยเข้ากับสุราจีน 2

ผลงานของนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ผลักดันสินค้าไทยไปภาคเหนือจีน เสนอแนวคิดอาหารไทยเข้ากับสุราจีน 2

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ค. 2565

| 30 view

 ส่วนหนึ่งของภารกิจและผลงานของนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ในการผลักดันการนำเข้าสินค้าไทย ผลไม้ไทย ไปยังภาคเหนือของจีน ส่งเสริมความนิยมไทย อาหารไทย และผ้าไหมไทย แสวงหาลู่ทางการค้า การลงทุน ให้ผู้ประกอบการไทย ผลักดันการลงทุนจีนในไทย และริเริ่มแนวคิด อาหารไทย ผลไม้ไทย สินค้าไทย เข้ากับวิถีชีวิตชาวจีน อาหารไทยเข้ากับสุราจีน ทุเรียน และ มังคุด เข้ากับน้ำชาจีน ใครไม่ดื่มชา เชิญชวนดื่มน้ำมะพร้าว และเชิญชวนนำอาหารไทยไปปิกนิก

วิดีโอประกอบ

ผลงานของนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ผลักดันสินค้าไทยไปภาคเหนือจีน เสนอแนวคิดอาหารไทยเข้ากับสุราจีน

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง