ผลงานของนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ผลักดันสินค้าไทยไปภาคเหนือจีน เสนอแนวคิดอาหารไทยเข้ากับสุราจีน 1

ผลงานของนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ผลักดันสินค้าไทยไปภาคเหนือจีน เสนอแนวคิดอาหารไทยเข้ากับสุราจีน 1

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ค. 2565

| 220 view

          ส่วนหนึ่งของภารกิจและผลงานของนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ในการผลักดันการนำเข้าสินค้าไทย ผลไม้ไทย ไปยังภาคเหนือของจีน ส่งเสริมความนิยมไทย อาหารไทย และผ้าไหมไทย แสวงหาลู่ทางการค้า การลงทุน ให้ผู้ประกอบการไทย ผลักดันการลงทุนจีนในไทย และริเริ่มแนวคิด อาหารไทย ผลไม้ไทย สินค้าไทย เข้ากับวิถีชีวิตชาวจีน อาหารไทยเข้ากับสุราจีน ทุเรียน และ มังคุด เข้ากับน้ำชาจีน ใครไม่ดื่มชา เชิญชวนดื่มน้ำมะพร้าว และเชิญชวนนำอาหารไทยไปปิกนิก

วิดีโอประกอบ

ผลงานของนภัสพร ภัทรีชวาล ผลักดันสินค้าไทยไปภาคเหนือจีน เสนอแนวคิดอาหารไทยเข้ากับสุราจีน

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง