ผลงานของนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ผลักดันสินค้าไทยไปภาคเหนือจีน เสนอแนวคิดผลไม้ไทยเข้ากับชาจีน 3

ผลงานของนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ผลักดันสินค้าไทยไปภาคเหนือจีน เสนอแนวคิดผลไม้ไทยเข้ากับชาจีน 3

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 36 view

          ส่วนหนึ่งของภารกิจและผลงานของนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ในการผลักดันการนำเข้าสินค้าไทย ผลไม้ไทย ไปยังภาคเหนือของจีน ส่งเสริมความนิยมไทย อาหารไทย และผ้าไหมไทย แสวงหาลู่ทางการค้า การลงทุน ให้ผู้ประกอบการไทย ผลักดันการลงทุนจีนในไทย และริเริ่มแนวคิด อาหารไทย ผลไม้ไทย สินค้าไทย เข้ากับวิถีชีวิตชาวจีน อาหารไทยเข้ากับสุราจีน ทุเรียน และ มังคุด เข้ากับน้ำชาจีน ใครไม่ดื่มชา เชิญชวนดื่มน้ำมะพร้าว และเชิญชวนนำอาหารไทยไปปิกนิก

วิดีโอประกอบ

ผลงานของนภัสพร ภัทรีชวาล ผลักดันสินค้าไทยไปภาคเหนือจีน เสนอแนวคิดผลไม้ไทยเข้ากับชาจีน