สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง จัดทำโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอเนื้อหาคุณค่าของประเพณีการลอยกระทงและธรรมเนียมปฏิบัติในแต่ละภาคของไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง จัดทำโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอเนื้อหาคุณค่าของประเพณีการลอยกระทงและธรรมเนียมปฏิบัติในแต่ละภาคของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2566

| 41 view

           สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง จัดทำโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอเนื้อหาคุณค่าของประเพณีการลอยกระทงและธรรมเนียมปฏิบัติในแต่ละภาคของไทย พร้อมคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

วิดีโอประกอบ

วีดิทัศน์เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง จัดทำโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอเนื้อหาคุณค่าของประเพณีการลอยกระทงและธรรมเนียมปฏิบัติในแต่ละภาคของไทย