ประธานบริษัท Qingdao Chia Tai Co., Ltd. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ประธานบริษัท Qingdao Chia Tai Co., Ltd. เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว วันที่ 31 สิงหาคม 2564

6 ก.ย. 2564

15 view

         เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับนางหลิว เฟิงเคอ ประธานบริษัท Qingdao Chia Tai Co., Ltd. และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับบริษัทฯ

         บริษัท Qingdao Chia Tai Co., Ltd. เป็นส่วนหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นที่เขตจี๋โม่ เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง โดยได้ก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมทางด้านเนื้อสัตว์ที่ดำเนินการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ เพาะเลี้ยงปศุสัตว์ การแปรรูป และการจัดจำหน่าย อีกทั้ง ยังเป็นผู้ผลิตสินค้า (supplier) โดยส่งไปยังแบรนด์อาหาร fast food ที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย อาทิ ทุเรียนสด มังคุด มะพร้าว น้ำกะทิพร้อมดื่ม เป็นต้น เพื่อจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต CP Lotus ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ

         ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ อาทิ งานเทศกาลไทย-เต๋อโจว ครั้งที่ 2 และได้ตอบรับร่วมงานแสดงสินค้าที่จะจัดขึ้นที่เมืองหลินอี๋และเมืองเหวยฟาง มณฑลซานตง ในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ การนำสินค้าเกษตรของไทยเข้าไปจำหน่ายทางตอนเหนือของจีน ยังมีความท้าทายอยู่มากในเรื่องของการขนส่ง เมื่อมีการปรับทางด้านลอจิสติกส์ต่าง ๆ ในพื้นที่แล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ คาดหวังว่าจะมีการนำสินค้าเกษตรเข้าไปยังจีนโดยตรงจากประเทศไทยสู่เมืองชิงต่าว และกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งจะเป็นผลดีแก่เกษตรกรไทยมากขึ้น ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เสนอให้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนเพื่อร่วมมือกันต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อสินค้าไทย ไม่เพียงเฉพาะสินค้าเกษตรเท่านั้น แต่สินค้าทุกประเภทจะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ