สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์นิตยสาร Lookwe ฉบับพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์นิตยสาร Lookwe ฉบับพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน

19 ต.ค. 2563

24 view

เอกสารประกอบ

Thailand终版送印.pdf