ท่าเรือรื่อจ้าวคึกคัก ปริมาณขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ในปี 2566

ท่าเรือรื่อจ้าวคึกคัก ปริมาณขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ในปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ม.ค. 2567

| 1,481 view

202401114c2111df47f24607aa793c6b45b46a50_bcc5d8042a1e47e6a0d2729f36364bf3   

ท่าเรือรื่อจ้าวเปิดเผยว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือรื่อจ้าวในปี 2566 สูงกว่า 522 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 6,260,000 TEU (TEU : หน่วยนับตู้คอนเทนเนอร์ยาว 20 ฟุต) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการจัด 20 อันดับปริมาณการรับ-ส่งสินค้าของท่าเรือภายในประเทศจีน ในช่วงมกราคมถึงพฤศจิกายน ปี 2566 ปริมาณการขนส่งสินค้าของท่าเรือรื่อจ้าวอยู่อันดับที่ 6 ของประเทศ และมีปริมาณ การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือรื่อจ้าวอยู่อันดับที่ 10 ของประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2566 มีปริมาณการนำเข้า-ส่งออก ตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือรื่อจ้าวมากถึง 20,000 TEU โดยมีการนำเข้าไม้ยูคาลิปตัสจากประเทศไทยถึง 1 ล้านตัน                                              

แหล่งอ้างอิง

https://english.news.cn/20240112/9c6cf3bddec34513afc8bbf567e65b47/c.html

https://mp.weixin.qq.com/s/IRg7k90i74UgNP1iq71cYw