💼 ทำธุรกิจกับคนจีนต้องรู้ 💡❗ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำเบื้องต้นในการทำธุรกรรมซื้อขายกับธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน และลิสต์รายชื่อบริษัทเฝ้าระวังที่ไม่ปฏิบัติตามกฎการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

💼 ทำธุรกิจกับคนจีนต้องรู้ 💡❗ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำเบื้องต้นในการทำธุรกรรมซื้อขายกับธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน และลิสต์รายชื่อบริษัทเฝ้าระวังที่ไม่ปฏิบัติตามกฎการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ต.ค. 2566

| 160 view
           สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ข้อแนะนำเบื้องต้นในการทำธุรกรรมซื้อขายกับธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน และลิสต์รายชื่อบริษัทเฝ้าระวังที่ไม่ปฏิบัติตามกฎการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง
 
ทำธุรกิจกับคนจีนต้องรู้