ชิงต่าวเร่งสร้างศูนย์ซื้อขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของจีน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ชิงต่าวเร่งสร้างศูนย์ซื้อขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของจีน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565

| 367 view

เมืองชิงต่าวไม่รอช้า เร่งการก่อสร้างศูนย์ซื้อขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนานาชาติและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เย็นในภาคเหนือของจีน (เมืองชิงต่าว) ในเขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของเมืองชิงต่าว (Qingdao West Coast New Area) เพื่อบูรณาการศูนย์สำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนานาชาติ เข้ากับระบบโลจิสติกส์ คลังสินค้าและการแปรรูปสินค้าแช่เย็น ระบบการเดินเรือประมงในมหาสมุทร ตลอดจนการดำเนินงานของท่าเรือ และ บริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบครัน

โครงการดังกล่าวถูกจัดอยู่ในกลุ่มแรกของโครงการฐานโลจิสติกส์หลักสำหรับโซ่ความเย็น (Cold Chain) ระดับชาติในปี 2563 รับผิดชอบและดำเนินงานโดยบริษัท Qingdao Luhaifeng Food Group Co., Ltd.

ปัจจุบันอาคารสีขาวขนาดใหญ่หลายอาคาร จำนวนห้าชั้น สูงราว 42 เมตร ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บอาหารสดในกระบวนการขนส่ง โดยโครงการดังกล่าวแบ่งเป็นหลายระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ 1ปี 2562 ได้มีการลงทุนงบประมาณราว 470 ล้านหยวน เพื่อสร้างโกดังเก็บสินค้าแช่เย็นขนาด 150,000 ตัน นับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับโกดังเก็บเนื้อสัตว์ในประเทศจีน ได้ถูกใช้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและเนื้อสัตว์มาแล้วมากกว่า 400,000 ตัน  โดย 1 ใน 3 โกดังเก็บสินค้าแช่เย็นของโครงการระยะแรกนี้ สามารถจัดเก็บสินค้าแช่เย็นได้ที่อุณหภูมิต่ำสุดถึง -60°C ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานความเย็นสำหรับอาหารดิบของประเทศจีน ที่กำหนดอุณหภูมิในการจัดเก็บสินค้าขั้นต่ำไว้ที่ -50°C นอกจากนี้ ด้วยความจุขนาด 50,000 ตัน ทำให้โกดังดังกล่าวติดอันดับโกดังเดี่ยวสำหรับเก็บสินค้าแช่เย็นที่อุณภูมิต่ำพิเศษ (ultra-low) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • ระยะที่ 2เดือนตุลาคม 2564 โกดังเก็บสินค้าแช่เย็นขนาด 100,000 ตัน จำนวน 2 โกดัง ได้เริ่มเปิดให้บริการ โดยโครงการฯ ระยะที่ 2 นี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 378 ล้านหยวน 
  • ระยะที่ 3มีการสร้างโกดังเก็บสินค้าแช่เย็นขนาด 200,000 ตัน แล้วเสร็จอีกจำนวน 2 ห้อง ด้วยเงินลงทุนกว่า 760 ล้านหยวน คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2565 นี้ ทั้งนี้ ผู้บริหารโครงการได้เปิดเผยด้วยว่ามีเป้าหมายจะสร้างกลุ่มโกดังสินค้าแช่เย็นที่มีขนาดรวม 3 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้โครงการดังกล่าวกลายเป็นฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อนึ่ง ในปีนี้ชิงต่าวเร่งส่งเสริมโครงการสำคัญทางทะเลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 101 โครงการ ด้วยเงินลงทุนรวม 2 แสนล้านหยวน ดึงดูดโครงการที่มีมูลค่ากว่า 100 ล้านหยวน 50 โครงการ และโครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว 16 โครงการ เช่น แพลตฟอร์มการผลิตอุปกรณ์สำหรับวิศวกรรมในการกลั่นน้ำบริสุทธิ์จากน้ำทะเล โดยในอนาคตมีแผนจะขยายพื้นที่เพื่อสร้างเขตกิจกรรมทางทะเลที่แข็งแกร่ง ประกอบด้วยการบริหารจัดการมหาสมุทรอย่างรอบด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทางทะเลระดับแสนล้าน การส่งเสริมและพัฒนาการประมงทางทะเลไปสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์เชิงน้ำลึกและทางไกล การแปรรูปและจัดการโลจิสติกส์ห่วงโซ่เย็นอย่างเข้มข้น วิศวกรรมเรือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทะเลไปสู่ทะเลลึกและทะเลทางไกลสู่ขั้วโลก ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยความพยายามทั้งหมดนี้ คาดว่าจะช่วยเร่งการสร้างระบบอุตสาหกรรมทางทะเลที่ทันสมัยและน่าจับตามองของเมืองชิงต่าวต่อไปในอนาคต

 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

 

แหล่งที่มา:

http://qingdao.chinadaily.com.cn/2022-04/28/c_748482.htm

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1731263940341904814&wfr=spider&for=pc