ชิงต่าวเปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางลอดใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในจีนแล้ว

ชิงต่าวเปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางลอดใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในจีนแล้ว

6 ม.ค. 2564

133 view

        เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เมืองชิงต่าวได้เริ่มเปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 และสาย 8 ส่วนเหนือแล้ว ซึ่งเป็นครั้งแรกของมณฑลซานตงที่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินพร้อมกัน 2 สาย โดยหลังจากเปิดให้บริการทั้ง 2 สายแล้ว เมืองชิงต่าวมีเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินให้บริการทั้งหมด 6 สาย รวมเป็นระยะทาง 246 กิโลเมตร จัดอยู่ใน 10 อันดับแรกของเมืองที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าให้บริการมากที่สุดในประเทศ

        รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 8 เป็นสายที่มีเส้นทางลอดใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในจีน ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร โดยมีระยะทางรวมทั้งสาย 61.4 กิโลเมตร และมีส่วนที่ลึกที่สุดจากพื้นผิวทะเล 56 เมตร ซึ่งนับเป็นการก่อสร้างเส้นทางลอดใต้ทะเลที่มีความยากที่สุดในจีน โดยมีการขุดเจาะผ่านบริเวณแผ่นดินที่มีการแตกหักถึง 9 จุด และเป็นครั้งแรกในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงก่อสร้างอุโมงค์ เช่น เครื่องขุดเจาะอุโมงค์ขนาดเล็กและหุ่นยนต์เจาะอัตโนมัติ อีกทั้งได้ทำลายสถิติความเร็วในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินลอดใต้ทะเลภายในประเทศซึ่งใช้เวลาเพียง 2 ปี 7 เดือน

        การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 และสาย 8 ได้เชื่อมระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งเครื่องบิน รถไฟความเร็วสูง รถไฟใต้ดินและรถเมล์เข้าด้วยกัน ทำให้ชาวเมืองชิงต่าวสามารถเดินทางไปยังสถานีรถไฟชิงต่าวเหนือ สถานีรถไฟหงต่าว สนามบินนานาชาติหลิวถิงและสนามบินนานาชาติเจียวตงได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตั๋วรถไฟฟ้าใต้ดินมีราคาสูงสุดที่ 10 หยวนหรือประมาณ 46 บาทเท่านั้น    

แหล่งที่มา
http://news.qingdaonews.com/qingdao/2020-12/25/content_22505890.htm
http://news.qingdaonews.com/qingdao/2020-12/25/content_22504461.htm