กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสิงคโปร์ และในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ - จีน ประจำมณฑลซานตง ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เมืองชิงต่าว วันที่ 13 สิงหาคม 2565

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสิงคโปร์ และในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ - จีน ประจำมณฑลซานตง ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เมืองชิงต่าว วันที่ 13 สิงหาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 207 view

          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมเฉลิมฉลองวันชาติสิงคโปร์ตามคำเชิญของหอการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ - จีน ประจำมณฑลซานตง (Singapore Chamber of Commerce & Industry in China, Shandong) และในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ - จีนฯ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เมืองชิงต่าว โดยมีผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในเมืองชิงต่าว และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมณฑลซานตง เข้าร่วม โดยในโอกาสนี้ นายเย่ ชิงเหวิน ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ณ กรุงปักกิ่ง ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ