📝 คู่มือเตรียมความพร้อมและช่องทางติดต่อเหตุฉุกเฉิน สำหรับคนไทยในมณฑลซานตง 🚨

📝 คู่มือเตรียมความพร้อมและช่องทางติดต่อเหตุฉุกเฉิน สำหรับคนไทยในมณฑลซานตง 🚨

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ม.ค. 2567

| 844 view

 

คู่มือเตรียมพร้อม