📢 ข่าวดี❗ การลงนามความตกลงระหว่างไทย - จีน ในการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ 🇹🇭🤝🇨🇳

📢 ข่าวดี❗ การลงนามความตกลงระหว่างไทย - จีน ในการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ 🇹🇭🤝🇨🇳

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2567

| 213 view

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง