ขยายระยะเวลาให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทางแอปพลิเคชั่น Doctor A to Z ถึง 31 มีนาคม 2564

ขยายระยะเวลาให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทางแอปพลิเคชั่น Doctor A to Z ถึง 31 มีนาคม 2564

22 ก.พ. 2564

62 view

แอปพลิเคชัน Doctor A to Z ขยายระยะเวลาให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคโควิด-19 แก่คนไทยที่พำนักในต่างประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อกรอกรหัส "DCA19" ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ