กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ณ โรงเรียน Qingdao Amerasia International School เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567‎

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ณ โรงเรียน Qingdao Amerasia International School เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567‎

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 229 view

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายศฐา อารยะกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วย นางสาวบูชิตา อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองชิงต่าว และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน จัดขึ้นที่โรงเรียน Qingdao Amerasia International School

          ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ และสคต.ฯ ได้ร่วมจัดบูธแสดงวัฒนธรรมไทย อาทิ กิจกรรม ประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขน สาธิตแกะสลักผลไม้ ชิมขนมไทย (วุ้นกะทิ) แนะนำอาหารไทย (ข้าวหอมมะลิ และเครื่องแกงไทย) แสดงชุดพื้นเมืองไทย เล่นเกม ถ่ายภาพคู่ป้ายไฟ เป็นต้น บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน มีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นับเป็นโอกาสสำคัญที่ได้เผยแพร่ความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนท้องถิ่น ตลอดจนแนะนำศักยภาพสินค้าไทยต่อกลุ่มผู้ปกครอง

          ทั้งนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนฯ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ และกล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ร่วมจัดงานในปีนี้จนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ถือเป็นปีที่โรงเรียนฯ จัดงานเต็มรูปแบบครั้งแรกนับตั้งแต่ ปี 2563 เป็นต้นมา โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ