การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของชาวต่างชาติที่พำนักในมณฑลซานตง

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของชาวต่างชาติที่พำนักในมณฑลซานตง

20 เม.ย. 2564

29 view

     สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอแจ้งเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของชาวต่างชาติที่พำนักในมณฑลซานตง

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

9._การฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติในมณฑลฯ