กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมเทศกาลปีนเขาไท่ซานนานาชาติ ครั้งที่ 37 🌄 ณ เมืองไท่อัน มณฑลซานตง‎

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมเทศกาลปีนเขาไท่ซานนานาชาติ ครั้งที่ 37 🌄 ณ เมืองไท่อัน มณฑลซานตง‎

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 30 view

หน้าปก

 

 

วิดีโอประกอบ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมเทศกาลปีนเขาไท่ซานนานาชาติ ครั้งที่ 37 ณ เมืองไท่อัน มณฑลซานตง‎