กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาผู้แทนประชาชนเมืองชิงต่าว สมัยที่ 16 ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมประชาชนเมืองชิงต่าว วันที่ 12 มกราคม 2564

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาผู้แทนประชาชนเมืองชิงต่าว สมัยที่ 16 ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมประชาชนเมืองชิงต่าว วันที่ 12 มกราคม 2564

13 ม.ค. 2564

27 view

         เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และคณะกงสุลต่างประเทศ ประจำเมืองชิงต่าว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนเมืองชิงต่าวสมัยที่ 16 ครั้งที่ 5 เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ของเมืองชิงต่าว

          ก่อนเข้าร่วมการประชุม กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับนางหลิว เซิ่งเจิน รองประธานคณะกรรมการสภาประชาชน ประจำเมืองชิงต่าว และได้แสดงความยินดีกับทางการเมืองชิงต่าวที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้ง การควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้ง การเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 และสาย 8 ส่วนทิศเหนือของเมืองชิงต่าว เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเชื่อมโยงกับสนามบินนานาชาติเจียวตง จะช่วยเร่งการพัฒนาในด้านการขนส่ง การค้า และการแลกเปลี่ยนของประชาชนได้เป็นอย่างดี ขอให้การประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการชี้แจงถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนถึงแนวทางการพัฒนาของเมืองชิงต่าวในอนาคตประสบความสำเร็จ

          รองประธานกล่าวว่า นายจ้าว เหาจื้อ รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองชิงต่าว จะรายงานผลการดำเนินงานของทางการเมืองชิงต่าวในปีที่ผ่านมา ซึ่งภายใต้ความใส่ใจและการสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ไทย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ประจำเมืองชิงต่าว ทั้ง 3 แห่งด้วย ทำให้เมืองชิงต่าวประสบความสำเร็จในป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์แก่เมืองอื่น ๆ ในประเทศจีน นอกจากนี้ เมืองชิงต่าวยังเป็นเมืองที่ศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 3 ทางตอนเหนือของแม่น้ำแยงซี รองจากกรุงปักกิ่งและนครเทียนจิน ทั้งนี้ หวังว่า กงสุลใหญ่ทั้ง 3 ท่าน จะสนับสนุนงานของเมืองชิงต่าวต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ