กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับประธานบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ชิงต่าว) จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ วันที่ 12 เมษายน 2564

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับประธานบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ชิงต่าว) จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ วันที่ 12 เมษายน 2564

20 เม.ย. 2564

17 view

     เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับ Mr. Ryo Honda ประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ชิงต่าว) จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแนะนำบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทวิสาหกิจญี่ปุ่นและหน่วยงานไทยในพื้นที่เมืองชิงต่าว

     บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าและส่งออกสินค้าและเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็นบริษัทในเครือบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ