กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกเทศมนตรีเมืองตงหยิง วันที่ 23 กันยายน 2563

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกเทศมนตรีเมืองตงหยิง วันที่ 23 กันยายน 2563

21 ต.ค. 2563

20 view

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหลี่ จวิ้นเฟิง รองนายกเทศมนตรีเมืองตงหยิง โดยมี นายเกา รุ่ยกั๋ว อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองตงหยิง และนางเฉิง อ้ายฮั่ว รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองตงหยิง เข้าร่วม เพื่อหารือในด้านความร่วมมือระหว่างไทย-ตงหยิง

นายหลี่ฯ ได้กล่าวแนะนำเมืองตงหยิงว่าเป็นเมืองศูนย์กลางดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำฮวงโห มีชื่อเสียงเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ (ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำฮวงโหมีความสวยงามเป็นอันดับ 4 จาก 6 อันดับ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและการท่องเที่ยว อีกทั้ง เมืองตงหยิงยังมีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การผลิตปิโตรเลียมที่เป็นอันดับต้น ๆ ของจีน การผลิตยางล้อรถยนต์ และยา โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติจีน (China National Offshore Oil Corporation - CNOOC) ของเมืองตงหยิง ได้ค้นพบแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณภาคเหนือของอ่าวปั๋วไห่-หลายโจวของจีน

ในด้านการลงทุน บริษัทในเครือของบริษัท Sinopec Petroleum Engineering & Construction Shengli Corporation ได้เข้าไปลงทุนในโครงการส่งก๊าซในประเทศไทย อีกทั้ง บริษัทในเครือ CP ของไทยได้ลงทุนด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ในเมืองตงหยิงเช่นกัน และหวังว่าในอนาคต ไทย-ตงหยิง จะมีความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มขึ้น กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้การสนับสนุนให้มีการค้าการลงทุนระหว่างสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น โดยเสนอให้บริษัทในตงหยิงไปลงทุนในเขตพื้นที่ EEC เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ในโอกาสนี้ นายเกา รุ่ยกั๋ว และนางเฉิง อ้ายฮั่ว นำกงสุลใหญ่ฯ และคณะ เดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในเมืองตงหยิง ได้แก่ 1. พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (มารดาแห่งแม่น้ำประเทศจีน) 2. ศูนย์ CP Dongying Modern Agricultural Science & Technology Ecological Park 3. เขตอนุรักษ์พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำฮวงโห  4. ท่าเรือตงหยิง 5. แท่นฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำลึก โดยกงสุลใหญ่ฯ  ได้แวะเยี่ยมชมซูเปอร์มาร์เก็ต Bai Xin You Pin ซึ่งจำหน่ายสินค้าไทยด้วย

การพบหารือครั้งนี้ ทำให้ทราบศักยภาพของเมืองตงหยิง และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการของไทยกับรัฐบาลเมืองตงหยิง เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ