กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าเยี่ยมชมบริษัท Shandong International Commodity Exchange Co., Ltd. ณ เขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตก เมืองชิงต่าว วันที่ 28 เมษายน 2564

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าเยี่ยมชมบริษัท Shandong International Commodity Exchange Co., Ltd. ณ เขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตก เมืองชิงต่าว วันที่ 28 เมษายน 2564

29 เม.ย. 2564

15 view

        เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วย นางสาวชนิดา อินปา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เมืองชิงต่าว และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Shandong International Commodity Exchange Co., Ltd. ณ เขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตก เมืองชิงต่าว ตามคำเชิญของบริษัทฯ โดยมีนายยวิ้น จื้อหง รองผู้บริหารทั่วไปฯ ให้การต้อนรับ

        บริษัท Shandong International Commodity Exchange Co., Ltd. (CSICE) เป็นแพลทฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเมืองชิงต่าวมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งที่ติดชายทะเล มีท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการรองรับสินค้าจากทั่วโลก และอยู่ในกรอบความร่วมมือกับนานาชาติ เช่น RCEP และ SCO มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเขตทดลองการค้าเสรีของมณฑลซานตง (FTZ) โดยรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างชาติ เช่น การลดภาษีต่าง ๆ แพลทฟอร์มนี้จะเชื่อมโยงข้อมูล Big Data เข้ากับระบบคลังสินค้าและศุลกากรโดยตรง ทำให้การค้าผ่าน แพลทฟอร์มฯ มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และสะดวก ซึ่งเป็นการยกระดับตลาดซื้อขายล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้ง ให้บริการอำนวยความสะดวกในด้านชำระเงินระหว่างประเทศ การประกัน และการดำเนินการทางศุลกากร โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ประเทศจีนแต่อย่างใด บริษัทฯ เน้นการค้าสินค้าที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลักของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ให้ความสนใจเกี่ยวกับการค้ายางพารากับประเทศไทยเป็นอย่างมาก และมีแผนขยายขอบเขตประเภทสินค้าในอนาคตต่อไป

        ข้อมูลจากการเยี่ยมชมบริษัทฯ ครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะนำไปแจ้งให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ใช้สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยที่สนใจนำสินค้าไปจำหน่ายในประเทศจีน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ