กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมงาน The 2nd RCEP (Shandong) Import Expo ณ เมืองหลินอี๋ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2565

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมงาน The 2nd RCEP (Shandong) Import Expo ณ เมืองหลินอี๋ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค. 2565

| 39 view

          นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และคณะ ได้รับเชิญเยือนเมืองหลินอี๋ มณฑลซานตง เพื่อศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ผ่านมาแล้ว 3 ปี และเข้าร่วมงาน The 2nd RCEP (Shandong) Import Expo ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพาณิชย์มณฑลซานตง สำนักงานการต่างประเทศมณฑลซานตงและรัฐบาลเมืองหลินอี๋ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2565

          ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลเมืองหลินอี๋ที่ให้ความสำคัญกับความตกลง RCEP และการใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว และตนเชื่อมั่นว่ากิจกรรมที่รัฐบาลหลินอี๋จัดขึ้นนี้ จะเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสมาชิก RCEP ให้เพิ่มพูนขึ้นไป โดย ณ ปัจจุบัน มีการเปิดเส้นทางเดินเรือมณฑลซานตง-ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่นาน 5-8 วัน ซึ่งจะทำให้มีปริมาณและความถี่ในการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-จีน ในมณฑลซานตงมากขึ้น ตนคาดหวังว่าเมืองหลินอี๋ในฐานะที่เป็นเมืองสำคัญที่สุดด้านโลจิสติกส์ในภาคเหนือของจีน จะมีส่วนช่วยในการร่วมสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

          งานแสดงสินค้าในครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงสินค้านำเข้าจากกลุ่มประเทศสมาชิก RCEP เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยไทยได้เป็นประเทศเกียรติยศหลัก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นหลักในการดำเนินการ สำหรับปีนี้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยด้านสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าร่วมงานดังกล่าว ในงานมีการใช้พื้นที่ 35,300 ตารางเมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 512 รายและมีบูธจัดแสดงสินค้ากว่า 1,200 บูธ จากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ กัมพูชา เป็นต้น ภายในงาน กงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมบูธและให้กำลังใจผู้ประกอบการที่จัดจำหน่ายสินค้าไทย โดยชาวเมืองหลินอี๋ให้การตอบรับสินค้าไทยเป็นอย่างดีมาก

          ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองหลินอี๋ ทำให้เมืองหลินอี๋เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจีน อันดับหนึ่งของมณฑลซานตงและของภาคเหนือของประเทศจีน

          ทั้งนี้ ในครึ่งปีแรกของปี 2565 การค้าระหว่างมณฑลซานตงและประเทศในกลุ่มความร่วมมือ RCEP มีมูลค่าสูงถึง 587,470 ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 22.9 เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา และเป็นคู่ค้าอันดับต้น ๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และสหภาพยุโรป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ