กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พบหารืออธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลซานตง ณ โรงแรม Shandong นครจี่หนาน วันที่ 3 กันยายน 2563

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พบหารืออธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลซานตง ณ โรงแรม Shandong นครจี่หนาน วันที่ 3 กันยายน 2563

9 ก.ย. 2563

63 view

         เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้พบหารือ นายไช่ เซียนจิน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลซานตง โดยมี นางเฉิน ป่ายเวย รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลซานตง และนายเว่ย เซี่ยงฉวิน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศมณฑลซานตง เข้าร่วม

         อธิบดีฯ ได้กล่าวขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุนสำนักงานการต่างประเทศฯ มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองเต๋อโจว ครั้งที่ 1-2 นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ซานตง-กรุงเทพมหานครฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและเป็นเมืองบ้านพี่เมืองน้อง เมื่อต้นปี 2563 ทางการซานตงได้บริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กรุงเทพมหานครฯ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหวังว่าในอนาคตจะมีโครงการความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น  พร้อมทั้ง ขอขอบคุณการบริจาคปัจจัยส่วนตัวของกงสุลใหญ่ฯ ให้กับสภากาชาดมณฑลซานตงด้วย

         กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า ประเทศไทยยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากมณฑลฯ พร้อมนักลงทุนจากมณฑลฯ เยือนประเทศไทย ในเวลาที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-ซานตง ให้เพิ่มพูนขึ้น จากปัจจุบันที่นักลงทุนหลายบริษัทจากซานตงได้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ โดยใช้วัตถุดิบยางพาราในไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับเมืองต่าง ๆ ในมณฑลซานตง และพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการของมณฑลฯ ที่สนใจไปลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต EEC และขอบคุณมณฑลซานตงที่ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

        ประเด็นสำคัญที่ฝ่ายจีนเสนอเพื่อสนับสนุนการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้านการศึกษา คือ การให้ทุนการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน โดยสำนักงานการต่างประเทศฯ พร้อมที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนในจำนวนที่ฝ่ายไทยประสงค์ โดยแม้ว่าฝ่ายจีนอาจส่งในจำนวนน้อยกว่าก็ยินดี

        การพบปะครั้งนี้ จะสร้างโอกาสในการร่วมมือระหว่างไทย-ซานตง ในด้านการค้า การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลมณฑลซานตง-ไทย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ