กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว รับคำเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมระดับสูงเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า RCEP วันที่ 25 เมษายน 2564

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว รับคำเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมระดับสูงเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า RCEP วันที่ 25 เมษายน 2564

30 เม.ย. 2564

15 view

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้รับคำเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมระดับสูงเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า RCEP ในหัวข้อ “แบ่งปันโอกาสเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาไปพร้อมกัน” ณ โรงแรม Seaview Garden เมืองชิงต่าว งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยหอการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (CCOIC) และรัฐบาลเมืองชิงต่าว ผ่านรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีนางเกา ยั่น ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CCPIT) และประธานหอการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (CCOIC) เป็นประธานพิธี นายหวาง ซิวหลิน รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองประจำมณฑลซานตง นายจ้าว หาวจื้อ นายกเทศมนตรีเมืองชิงต่าว และผู้แทนจากประเทศสมาชิก RCEP ผู้แทนจากหน่วยงาน สถาบันและวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องของจีนเข้าร่วมงาน โดย ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้รับคำเชิญกล่าวสุนทรพจน์ในนามประเทศไทย และมีอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเมืองชิงต่าว เข้าร่วมงานด้วย

    ก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน นายกเทศมนตรีเมืองชิงต่าว ขอพบกงสุลใหญ่ฯ เป็นพิเศษ เพื่อขอบคุณที่กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีกับเมืองชิงต่าวที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีศักยภาพสูงในการใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองชิงต่าว ให้มีความเคลื่อนไหวได้อย่างน่าสนใจ

    ในพิธีเปิดงาน ดร. สรรเสริญฯ ให้ความเห็นผ่านวีดิทัศน์ว่า ข้อตกลง RCEP จะช่วยเพิ่มมูลค่าเชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาคและเป็นตัวเร่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกในทิศทางที่มีเสรีภาพและเปิดกว้างขึ้น ตลอดจนทำให้ระบบการค้าพหุภาคีมั่นคงยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงเร่งกระบวนการอนุมัติให้ข้อตกลง RCEP มีผลบังคับใช้ภายในเร็ววัน และได้มีการจัดตั้งศูนย์ RCEP ซึ่งเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจร เพื่อให้ข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องแก่เอกชนไทยด้วย

    งานประชุมระดับสูงเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า RCEP ในครั้งนี้ เป็นงานต่อเนื่องจากพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเขตทดลองความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเมืองชิงต่าวที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ