นายศฐา อารยะกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้สัมภาษณ์รายการ Shenghuo Bang ช่อง ‎Shandong TV ‎เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทย ก่อนความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างไทย-จีน มีผลใช้บังคับ ‎‎1 มีนาคม 2567‎

นายศฐา อารยะกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้สัมภาษณ์รายการ Shenghuo Bang ช่อง ‎Shandong TV ‎เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทย ก่อนความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างไทย-จีน มีผลใช้บังคับ ‎‎1 มีนาคม 2567‎

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 182 view

วิดีโอประกอบ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้สัมภาษณ์รายการ Shenghuo Bang ช่อง ‎Shandong TV