นายศฐา อารยะกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว กล่าวอวยพรในเทศกาลตรุษจีน 2567 Cr. China Recommendation

นายศฐา อารยะกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว กล่าวอวยพรในเทศกาลตรุษจีน 2567 Cr. China Recommendation

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 86 view

 

ปก_-_กสญ._กล่าวอวยพร_ตุรษจีน_สื่อ_China_Recommendation

 

 

 

 

วิดีโอประกอบ

นายศฐา อารยะกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว กล่าวอวยพรในเทศกาลตรุษจีน 2567 Cr. China Recommendation