สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง ชิงต่าว (Qingdao)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง ชิงต่าว


(Qingdao)

ที่ตั้ง

15 floors Shangri-La Hotel No. 9 Xiang Gang Zhong Road, Qingdao, PRC 266071.

วันที่ทำการ

Monday to Friday 09.00 - 12.00 and 13.00 - 17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

Monday to Friday 09.30 - 11.30

เบอร์ติดต่อ

(86-532) 8388 - 3838 ext.1255

แฟ็กซ์

(86-532) 8388 - 6868 (Room 1255)

อีเมล

thaiconsulate.tao@mfa.mail.go.th

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล
(MISS NABHASPORN BHUTTARICHVAL)

Consul
(Consul)

- นางสาวชนิกานต์ เจริญธนะจินดา
(MISS CHANIKAN JALEARNTANAJINDA)

- นางสาวทิพวรรณ เฉลิมมีกล
(MISS TIPPAWAN CHALERMMEKOL)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Commercial Section


ตำแหน่ง

Consul (Commercial Section)

ชื่อ-สกุล

น.ส.ชนิดา อินปา
(MISS CHANIDA INPA)