ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 1/2564 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง)

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 1/2564 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง)

26 เม.ย. 2564

72 view

ประกาศที่_1-2564_1    

ประกาศที่_1-2564_2

 

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_1-2564.pdf
แบบฟอร์มการสมัคร.pdf