ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 2/2564 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 2/2564 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

26 เม.ย. 2564

63 view

   ประกาศที่_2-2564_1

ประกาศที่_2-2564_2

เอกสารประกอบ

ประกาศที่_2-2564.pdf
แบบฟอร์มการสมัคร.pdf