ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

9 ก.ค. 2564

122 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ผ่านด่านทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

4_ขั้นตอนการเดินทางเข้า_ปทท.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ