ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 2/2564 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

26 เม.ย. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 1/2564 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง)

26 เม.ย. 2564