พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่ 3/2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

26 เม.ย. 2564