กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

630 view

工作时间

 

工作时间   :          周一 至 周五   上午 9:00 至 12:00       下午13:00 至 17:00

签证处工作时间 :   周一 至 周五   上午9:30 至 11:30        下午14:00 至 16:00