กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2022

工作时间

 

 

工作时间   :       周一 至 周五 上午 9:00 至 12:00 下午13:00 至 17:00

签证受理时间   :   周一 至 周五 上午9:30 至 11:30

                  所有类型的签证办理需要三个工作日。(如:周五送签,下周三出签)