กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2022

地址与地图

地址:      中国青岛市香港中路9号,香格里拉中心1504-1505单元

邮政编码:  266071

电话:      + 86 532 – 83883838

传真:      + 86 532 – 83886868