กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

470 view

  Royal Thai Consulate-General, Qingdao

   Name list of Consular Officer 

 Consul-General

   - MISS NABHASPORN BHUTTARICHVAL

 Consul

   - MISS NATSUPANG POSHYANANDA

   - MRS. NICHAPHA KAT-UDOM

 

  Office

 

Commercial Section

Consul (Commercial Section)

 - MISS CHANIDA INPA