กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2022

  Royal Thai Consulate-General, Qingdao

   Name list of Consular Officer 

 Consul-General

   - MISS NABHASPORN BHUTTARICHVAL

 Consul

   - MISS NATSUPANG POSHYANANDA

   - MISS TIPPAWAN CHALERMMEKOL